Under Trafikstyrelsens ressort hører en lang række hjemmesider som fx Bornholms Lufthavn, Droneregler og en række nævn og sekretariater.

Trafikstyrelsen

Platformsskifte til GoBasic til hele koncernen

Under Trafikstyrelsens ressort hører en lang række hjemmesider som fx Bornholms Lufthavn, Droneregler og en række nævn og sekretariater. Af tekniske årsager var tiden knap og koncernen ønskede sig brændende at få migreret alle subsites ind i løsningen hurtigst muligt. 

Fokus i projektet var at få GoBasic tilpasset så designet blev bevaret så vidt muligt og en lyn-migrering af de første 9 sites på 7 uger. Herefter tog vi fat på hovedsitet.

Leverancer

  • Transformation og tilgængelighedsoptimering af koncerndesign
  • Design af grafmoduler
  • Tilpasning af Gobasic
  • Udvikling af struktur
  • Migrering og indholdsopsætning på hovedsite og subsites
  • Tilgængelighedstjek, tilretning og tilgængelighedserklæring

Hvem er Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet, der arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport i luften, på bane samt i andre dele af den kollektive trafik.

Gå til Trafikstyrelsen