Sundhedsministeriet

Sundhedskommunikation, der virker i hverdagen

Sundhedsministeriet skulle pensionere et mere end 10 år gammelt website. Der var særligt to ønsker til det nye site: For det første skulle det sikres, at lovkravene til offentlige myndigheder blev overholdt. For det andet skulle det sikres, at de daglige arbejdsgange var overskuelige for redaktørerne, da de opererer i et travlt miljø, hvor pressemeddelelser skal lanceres på få minutter. Derfor faldt valget på GoBasic.

Det var desuden vigtigt for Sundhedsministeriet, at levedygtigheden på designet blev sikret. Derfor var der fokus på at implementere et design, som fremstår smukt og nutidigt – uden at kræve yderligere arbejde i en travl hverdag. For at sikre det visuelle udtryk blev Berú hyret til at fotografere og udvikle konceptguide for billedbrug på sitet.

På grund af Covid19 steg trafikmængden betydeligt. Det gav anledning til at få stresstestet hostingplatformen bag GoBasic, som fungerede uden problemer. 

Leverancer

  • Designudvikling optimeret til en travl hverdag
  • Produktion af billedpakke og ministerbilleder
  • Implementering af dansk og engelsk site
  • Overholdelse af krav til webtilgængelighed
  • Opsætning af produktionsmiljø, der kan håndtere høje besøgstal

Hvem er Sundhedsministeriet?

Sundhedsministeriet skaber grundlaget for ministrenes og regeringens beslutninger på sundhedsområdet og bidrager til at formulere dagsordener, finde løsninger og skabe sammenhæng.

Gå til sum.dk