Socialstyrelsen kom til Beru med et ønske om at skabe en digital koncernplatform på GoBasic, som rummer muligheden for at basere størstedelen af websites på den samme platform.

Social- og Boligstyrelsen

Udvikling af fælles digital grundidentitet og koncernplatform

Social- og Boligstyrelsen kom til Beru med et ønske om at skabe en digital koncernplatform på GoBasic, som rummer muligheden for at basere størstedelen af websites på den samme platform.

Leverancer

  • Fælles digital grundidentitet til Social- og Boligstyrelsen koncern
  • Designvarianter til Center mod Menneskehandel og vidensportalen.dk
  • Migrering, opsætning og kvalitetssikring af 4600 indholdssider
  • Teknisk udvikling af publikationvisning på tværs af sites
  • Indholdsformater og koncept for nyt vidensformidlingssite (lanceres efterår 2023)

Social- og Boligstyrelsen ønskede at skabe en fælles visuel ramme for koncernens digitale løsninger. En væsentlig indsats fra Berús side blev lagt i at få migreret og finpudset de 4600 indholdssider, så de nu står knivskarpt, efter de nye sites er lanceret. Derudover var der sat tid af til at skabe koncept og indholdformater til et helt nyt site til videnformidling på det sociale område.

Hvem er Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde. På webfronten favner Social- og Boligstyrelsen udover deres hovedsite bl.a. også websites for Center mod Menneskehandel og Vidensportalen.dk

Gå til sbst.dk