Rigsrevisionen

Styr på lovkrav og let overblik over beretninger

Rigsrevisionen ønskede at relancere deres danske og engelske site, så alle lovkrav til offentlige websites blev overholdt, herunder kravene til informationssikkerhed, GDPR og webtilgængelighed. Derfor valgte de GoBasic som platform. 

Derudover skulle det gøres nemt for slutbrugerne at følge beretningshistorikken og finde fx Statsrevisorernes bemærkninger eller ministerredegørelser på den enkelte beretning. Endelig var det vigtigt at give overblik over, om den enkelte sag var afsluttet eller igangværende.

Leverancer

  • Designudvikling
  • Implementering af dansk og engelsk site
  • Custom-opsætning af “Følg sagen”
  • Søgemaskineoptimering
  • Webtilgængelighedsoptimering

Hvem er Rigsrevisionen?

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og er en del af den parla­mentariske kontrol i Danmark. Deres opgave er at undersøge, om statsregnskabet er rigtigt (finansiel revision). Herudover undersøger Rigsrevisionen, om statslige myndigheder og andre statsligt finansierede styrelser og virksomheder overholder love og regler og forvaltes økonomisk forsvarligt og effektivt.

Gå til rigsrevisionen.dk