National Genom Center

Stærk formidling af tungt fagligt stof

Nationalt Genom Center kom til Berú med et ønske om at justere den visuelle identitet og gøre den mere nutidig. Samtidig ville de have skærpet informationsarkitekturen på ngc.dk, som var knopskudt en del, siden den blev lanceret. 

Nationalt Genom Center har stort fokus på brugervenlig formidling af tungt fagligt stof til deres meget brede målgruppe, som dækker bl.a. udvalg, netværk, fagpersoner og patienter. Derfor var det en del af udviklingsprocessen, at vi i Berú testede struktur og navngivning på slutbrugerne. Designet blev dokumenteret i en digital designguide på et selvstændigt site, hvor man samtidig let kan downloade fx fonte og andre faste elementer.

Leverancer

  • Nyt design med store fuldskærmselementer i form af billeder og video
  • Forenklet navigationskoncept
  • Brugerinterviews
  • Digital designguide
  • Launch survey

Hvem er Nationalt Genom Center?

Nationalt Genom Center er med til at udvikle en ny, national brug af data til udredning, diagnosticering og udvikling af personlig medicin for alle danskere. Nationalt Genom Center samler data om danskernes genomer i en sikker supercomputer, som de stiller til rådighed for læger, forskere og patienter. På den måde er de også med til at fremme ny viden om personlig medicin i ind- og udland.

Gå til ngc.dk