Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Koncerndesign, avanceret flowchart og omlægning af struktur

Samarbejdet mellem Berú og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug har faktisk været to samtidige projekter: Et koncernprojekt omkring det fælles design for hele ministerområdet og et ambitiøst strukturomlægningsprojekt særligt for for Fødevarestyrelsens website.

Designprojektets ypperste mål var at finde den korrekte balance mellem spændvidde og mulighed for differentiering, men med et tydeligt slægtskab i udtrykket på tværs af departement og styrelser i koncernen. Fødevarestyrelsens struktur og navigation trængte desuden til en kærlig hånd. For at sikre slutbrugerne i fremtiden kan finde vej iblandt de mange indholdsområder er den nye struktur lavet over mange iterationer bl.a. med tre runder af brugertest, interne workshops med faglige kontorer og inddragelse af beslutningstagere i organisationen.

Leverancer

  • Koncernfælles webdesign med mulighed for mindre designvariation på tværs af departement og styrelser
  • Design med større spændvidde til sites som fx udarbejdes i samarbejde med andre myndigheder
  • Foranalyse og brugertest
  • Omlægning af struktur og navigationsprincip for Fødevarestyrelsen
  • Opsætning af Single sign-on
  • Udvikling af særlige funktioner: Kosttilskudsdatabase, avanceret flowchart og tilskudsguide.

Hvem er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri består af et departement og tre styrelser: Landbrugsstyrelsen, Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen. Departementet varetager politikudvikling, ministerbetjening og den overordnede styring og udvikling af ministerområdet. Styrelserne varetager myndigheds- og forvaltningsopgaver samt den ministerbetjening og politikudvikling, som kræver nærhed til driften og styrelsernes faglighed.

Gå til fvst.dk