Erhvervsministeriet

En opfriskning af Erhvervsministeriets hjemmeside

Erhvervsministeriet stod overfor et platformskifte og ønskede samtidig at genopfriske deres hjemmeside, både hvad angår design, navigation og indhold.

Med GoBasic som ny platform gav vi Erhvervsministeriets online tilstedeværelse nyt liv. Fokus var på at skabe et design, der i højere grad kunne afspejle erhvervslivet og være med til at brande ministeriet som en moderne organisation. Ministeriet skulle sideløbende med projektets udførelse genopfriske deres design, så vores opgave var blandt andet at udarbejde nyt design i tæt samarbejde med kunden. Dette blev blandt andet løst ved at kanalisere deres identitet gennem et grafisk element inspireret af ministeriets krone.

Leverancer

  • Nyt design med femte element til Ministeriet
  • Nyt navigationskoncept i form af mega menu
  • Indholdsmigrering
  • Redaktørguide

Hvem er Erhvervsministeriet?

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst.

Gå til em.dk